Skład

Skład Rady Rodziców

 

Przewodnicząca: Bianka Wais

Z-ca przewodniczącej: Roman Romanowski

Skarbnik: Aldona Krężołek-Garycka

Z-ca skarbnika: Sylwia Nowak

Sekretarz: Monika Mansoory

Z-ca sekretarza: Przemysław Chojnowski

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący: Bartosz Chlap

Zastępcy: Agnieszka Candido, Magdalena Batelt

 

Pytania, uwagi i pomysły prosimy kierować na adres mailowy: szkolapolska.rada@gmail.com