Konto

Drodzy Rodzice!

 

Na walnym zebraniu, ktore odbyło się w piątek, 6 października 2017 ustalone zostały dobrowolne składki na Radę Rodziców w wysokości:

  • za pierwsze dziecko w bieżącym roku szkolnym: € 70
  • za drugie dziecko w bieżącym roku szkolnym: € 35
  • za każde następne dziecko w bieżącym roku szkolnym: € 0

Bardzo prosimy o wpłaty powyższych składek na konto brzmiące na

Elternverein Polnische Schule

AT90 2011 1284 4323 5600 / BIC: GIBAATWWXXX

z podaniem imienia i nazwiska dziecka i klasy, do której w bieżącym roku szkolnym uczęszcza.