Poszukujemy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Dyrekcja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RPw Wiedniu poszukuje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej do pracy w r. szk. 2016/17 w niepełnym wymiarze godzin 4/26 – praca w godzinach przedpołudniowych w sobotę.

Termin rozpoczęcia pracy  1 września 2016 r.

Dalsze informacje w załączniku.

Załączniki: