ZAPRASZAMY na wykład

ZAPRASZAMY na wykład
Jan Szczepanik –zwany „polskim Edisonem”, wynalazca o światowej sławie

Wykład odbędzie się dnia 15 lutego 2018 r. o godz. 18.30 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
Adres: Promenadeweg 3, 1230 Wiedeń (sala D w małym budynku)

Wykładowcą będzie pan Krzysztof Dąbrowski, który jest z wykształcenia mgr inż. elektronikiem o specjalności radiotechnika i telewizja. Studia odbył na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Związku Polskich Inżynierów i Techników w Austrii i austriackiego Związku Krótkofalowców. Wygłosił szereg odczytów poświęconych historii polskiej techniki w Centrum Naukowym PAN w Wiedniu oraz dla młodzieży w naszej szkole.

Kim był Jan Szczepanik?

Jan Szczepanik:jest zaliczany do 10 wybitnych Polaków, których odkrycia na zawsze zmieniły światową naukę i cywilizację. Szczepanik to fenomenalnieutalentowanypolski naukowiec, wynalazca „telewizji”,twórca kamizelki kuloodpornej, pierwszej na świecie automatycznej maszyny tkackiej i wielu innych wynalazków. Jan Szczepanik zwany jest też„polskim Edisonem”, „da Vincim” lub „galicyjskim geniuszem”. Przed stu laty o jego wynalazkach pisała prasa w całej Europie.

J. Szczepanik urodził się 13 czerwca 1872 roku w Rudnikach kołoMościsk (woj. Lwów).Po ukończeniu Cesarsko-Królewskiego Seminarium Nauczycielskiegow Krakowie był nauczycielem w podkrośnieńskich wsiach. Wszechstronnie utalentowany stał się autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset patentów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, telewizji czy barwnego tkactwa.Mark Twain, amerykański pisarz i podróżnik,pragnął nawet nabyć prawa do patentu związanego z rewolucyjnymi zmianami wprowadzonymi przez Polaka w maszynie tkackiej. Znany jest gobelin przedstawiający Twaina utkany maszynowo przez Szczepanika według własnego szkicu. Natomiast Mark Twain poświęcił swojemu przyjacielowi Janowi Szczepanikowi dwa opowiadania.

W 1897 roku Szczepanik opatentował telektroskop, prekursora dzisiejszej telewizji kolorowej (urządzenie do przesyłania na odległość ruchomego obrazu wraz z dźwiękiem za pośrednictwem elektryczności), czy teżfotometr, urządzenie do pomiaru jasności. Wynalazca był w swoich czasach niezmiernie popularny w Polsce: O tym świadczył fakt, że w cukierniach sprzedawano wtedy ciastka „szczepaniki”!

Szczepanik zwany też"Galicyjskim geniuszem” pracował m.in. nad łodzią podwodną, samolotem z ruchomymi skrzydłami, śmigłowcem z podwójnym układem wirnika, czy sterowcem jeszcze przed Ferdynandem von Zeppelinem. Polak zaprojektował równieżkarabin szybkostrzelny.Światową sławę Szczepanikowi(wspólnie z Kazimierzem Żegleniem) przyniosła jednak kamizelka kuloodporna. Kamizelka wykonana była z jedwabnej specjalnie utkanej tkaniny. Materiałem tym wyłożono wnętrze karety króla Hiszpanii – Alfonsa XIII, co uratowało mu życie w zamachu na jego osobę. W dowód wdzięczności udekorował on Szczepanika najwyższym hiszpańskim odznaczeniem państwowym. Propozycję otrzymania odznaczenia otrzymał też od cara Rosji Mikołaja II, jednakże Polak z pobudek patriotycznych odmówił jego przyjęcia.

Od 1902 roku Szczepanik posiadał swoje pracownie badawczo-techniczne oprócz „centrali” w Tarnowie m.in. w Wiedniu, gdzie gościł sam cesarz, wBerlinie i Dreźnie. Stamtąd szły w świat jego wynalazki.Zmarł na raka wątroby 18 kwietnia 1926 w Tarnowie.