Strona główna logo

Nasza szkoła jest działającym za granicą Szkolnym Punktem Konsultacyjnym im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.