Nadanie szkole tytułu „Strażnik Pamięci Historycznej Polska-Austria“