Komunikat dla rodziców - nauka zdalna

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

informujemy, że Szkoła Polska w Wiedniu, po konsultacjach z Dyrekcją ORPEG oraz Dyrekcją Kollegium Kalksburg będzie prowadziła zajęcia zdalne do końca roku szkolnego 2019/2020.                                     Po dokładnej analizie możliwości dostosowania warunków do prawidłowego wdrożenia                             i przestrzegania procedur bezpieczeństwa, obowiązujących w placówkach oświatowych                              na terenie Austrii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rada pedagogiczna uznała, że sytuacja nie pozwala wznowić zajęć stacjonarnych                                             z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole w okresie epidemii oraz wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem. Wynika to m.in. z naszych warunków lokalowych oraz z faktu, iż uczniowie Szkoły Polskiej w Wiedniu uczęszczają do różnorodnych szkół miejscowych. Zarażenie lub podejrzenie zarażenia skutkowałoby automatycznie kwarantanną nie tylko w naszej szkole, ale w wielu austriackich placówkach oświatowych,                    za co nie możemy wziąć odpowiedzialności.

Zapewniamy, że kieruje nami troska o naszych uczniów. W obecnej sytuacji edukacja zdalna jest najlepszym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo dzieci przy zachowaniu ciągłości nauczania. Nauczyciele pozostają do dyspozycji, proszę zwracać się do nich we wszystkich sprawach.

Bardzo nam brakuje normalnego trybu pracy i kontaktów z uczniami, ale dla naszego wspólnego dobra powinniśmy zachować ostrożność.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Razem damy radę.

 

Pozdrawiamy serdecznie, życząc wytrwałości i zdrowia.

 

Kierownik oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu